สำหรับเงินอุดหนุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเดินทางและที่พักสำหรับนักกีฬา ทีมสตาฟฟ์ และเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ละประเทศ ทั้งก่อนการแข่งขัน และระหว่างการแข่งขัน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการของ คณะกรรมการโอลิมปิกทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิก
 
การตัดสินใจเพิ่มงบกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สำหรับ คณะกรรมการโอลิมปิกทั่วโลก จำนวนนี้ เกิดขึ้นหลังจากไอโอซี ยืนยันขยายความช่วยเหลือเรื่องการให้ทุนจากกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศแก่นักกีฬาจำนวน 1,600 คนจาก 185 คณะกรรมการโอลิมปิก ไปจนถึงปี 2021  
 
ทั้งนี้ โครงการมอบทุนช่วยเหลือนักกีฬาที่ขยายเวลาออกไปประกอบด้วย โครงการมอบทุนแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว 2020, ทุนช่วยเหลือสนับสนุนทีม(Team Support Grants) และทุนสนับสนุนนักกีฬาทีมผู้ลี้ภัย
 
ส่วนปัญหาเรื่องการเลือกตั้งผู้บริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ละประเทศชุดใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกออกไป ทางไอโอซี ตัดสินใจใช้วิธีแก้ปัญหาแบมบยืดหยุ่น โดยเปิดโอกาสให้แต่ละคณะกรรมการโอลิมปิก ตัดสินใจเองว่า จะยึดตามวาระการทำงาน 4 ปี หรือยึดตามวงรอบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และจัดการเลือกตั้งหลังการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้า ซึ่งในกรณีหลังนี้ ไอโอซี จะอนุญาตให้มีการขยายเวลาทำงานออกไปได้เกินกว่าระยะเวลา 4 ปี