ทำเนียบแชมป์
แชมป์ประเทศไทย
ประจำเดือน มกราคม 2559
เมื่อ อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
รุ่นมินิฟลายเวต
ไม่เกิน 105 ปอนด์
ไชโย เพชรยินดีอะคาเดมี่
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวต
ไม่เกิน 122 ปอนด์
ฉมวกเพชร เกียรติกษัตริย์ศึก
1. เชอรี่ ดวงใจพ่อ
2. ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ
3. เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
4. ปีใหม่ เอราวัณ
5. ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์
6. แสนทนง ต.ศิลาชัย
7. แสนซน เอราวัณ
8. ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์
9. แสนพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์
10. โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม